How to check LIC Policy and PAN link status?

For LIC IPO 2022

LIC IPO बाजारामध्ये मार्च महिन्यामध्ये येणार आहे.यामध्ये apply करण्यासाठी आपली policy व Pan कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. LIC Policy and PAN link status तपासा.

– सर्वात प्रथम https://licindia.in/ या LIC च्या वेबसाईटवर जा. – त्यानंतर Home page वरील Online PAN Registration या tab वर क्लिक करा.

LIC Policy and PAN link status

First, a user must pick up a phone call from a contact tracing server.

त्यानंतर वरीलप्रमाणे page open होईल. त्यातील  check policy pan status वर क्लिक करा.

– त्यानंतर policy नंबर,  Pan Card   नंबर  व जन्मतारीख भरा. - संपूर्ण तपशील भरा आणि submit करा.

Submit tab वर क्लिक करा. आपले PAN Card व Policy लिंक झाले कि नाही याचा मेसेज दिसेल.